Skip to main content

Lekker in je vel

Bij 'Lekker in je vel zitten' kun je ook denken aan 'schatgraven'. Dat klinkt voor kinderen nét wat leuker. Bij  schatgraven graven we nl. naar ‘schatten’. En wat dat dan precies is, is voor iedereen verschillend. We 'graven' naar wat er nodig is om (weer) lekker in het vel te zitten.

schatgraven

Zelfvertrouwen

Ik help kinderen & jongeren te zoeken naar mooie ‘schatten’ oftewel eigenschappen en talenten. die ze al in zich hebben en waar ze “JA” tegen mogen zeggen.

Wat is fijn om als ouders te weten voordat jullie aan de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden?

Met behulp van de methodiek Poppetjestaal gaan we samen kijken en voelen wat de boodschap met jullie kinderen doet en hoe jullie daar samen het beste mee kunnen omgaan.

Wat is voor partners fijn om te weten voordat ze een samengesteld gezin gaan vormen?

Leven in een samengesteld gezin blijkt ingewikkelder dan gedacht. Deze gezinnen zijn gebouwd op de fundamenten van eerdere relaties en vaak rouw. Het blijkt lastig om je werkelijk te verbinden, eerdere ervaringen spelen mee. 

Kinderen krijgen nauwelijks de kans om hun behoeften te uiten en te rouwen om wat ze achter moeten laten.

Afscheid nemen en rouwen is voor ieder lid van de twee gezinnen een voorwaarde om zich opnieuw te kunnen verbinden. Pas dan komt er rust en waardering. 

Met behulp van de methodiek Poppetjestaal gaan we hier samen naar kijken en voelen wat het voor kinderen en jullie zelf betekent om samen een nieuw gezin te vormen. 

info over Hechting

Een goede ouder-kind band ontwikkelt zich gaandeweg. Na conceptie, in de zwangerschap en na de geboorte ontstaat langzaam aan een hechte band tussen ouders en kind. Tijd en aandacht van ouders, inzet, sensitiviteit en bescherming zijn daarbij belangrijk. 

Is de band veilig en goed, dan 'went' een kind als het ware aan geluk. Het heeft hier levenslang profijt van en zal zich goed ontwikkelen.

Bij een goede hechtingsrelatie is sprake van basisvertrouwen.

Door ervaring van onvoorwaardelijke zorg en genegenheid heeft het kind geleerd op eigen houtje dingen te ondernemen, ook tegen de wil van de verzorgers in ;-), zonder dat hij bang hoeft te zijn hun liefde kwijt te raken. Er is evenwicht tussen het zoeken van de nabijheid van de opvoeder en het loslaten van diezelfde opvoeder. 

 Als een kind in minder- of meerdere mate onveilig gehecht is kunnen de gevolgen daarvan groot zijn: 

  • lagere schoolprestaties, 
  • meer moeite met emotieregulatie, 
  • problemen in het leggen van sociale contacten, of 
  • op termijn: gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.

Een goede hechtingsrelatie kan ongewild in de knel komen door:

- rouw en/of trauma bij de ouders, 
- eigen onveilige hechting van de ouders
- door problemen tijdens de zwangerschap of 
- door problemen bij de geboorte. 

Het hechten tussen ouders en kind is zo essentieel dat, wanneer de band niet vanzelfsprekend goed is het, liefst zo vroeg mogelijk, noodzakelijk is om hulp te zoeken om een positieve band te helpen ontwikkelen. Gelukkig herstelt een band in de meeste gevallen. 

Ouders en kinderen hebben een diep verlangen om het goed met elkaar te hebben. Dat helpt om de stap naar hulp te zetten. 

Samen gaan we kijken waardoor de band met uw kind niet is zoals u graag zou willen en wat er nodig is om die band positief te ontwikkelen.

Bij een hechtingstoornis verwijs ik u door omdat dat een specifieke aanpak vereist.