Skip to main content

Hulp bij Rouw & Verlies

Het verwerken van verlies en rouw is belangrijk voor het geluk maar ook voor de leerprestaties van het kind. 

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies; zoals scheiding en overlijden. Er komen steeds meer kinderen die met beide verliezen te maken hebben. 

Van de echtscheidingskinderen heeft 65% concentratie- en gedragsstoornissen. Ze vertonen onrustig of lastig gedrag, of juist in zeer teruggetrokken gedrag. 

Een groot deel van hen krijgt ook nog te maken met nieuwe relaties van hun ouder en met stiefouders. Ze worstelen ermee en dit is vaak merkbaar in hun functioneren en hun gedrag. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en dat geeft een innerlijke strijd. Aan de buitenkant lijkt het meestal alsof het goed gaat met het kind maar van binnen kan het een emotionele chaos zijn.

één op één met een kind werken
Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig; individueel of in een groep met andere kinderen. Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.
met een klein groepje werken
Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig; individueel of in een groep met andere kinderen. Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.
lotgenoten groepen opzetten.
Er kan een lotgenotengroep “Rouw na overlijden” opgezet worden en/of een lotgenotengroep “Rouw na echtscheiding”.
Kinderen die een verlies hebben meegemaakt na overlijden komen nooit in één lotgenotengroep samen met kinderen die te maken hebben met echtscheiding.
Dit kan zowel op basisscholen als op scholen voor voortgezet onderwijs.