Skip to main content

Praktijk Puur Liefde & Verdriet

Iedereen is anders en geen proces is hetzelfde. Daarom is begeleiding altijd maatwerk en is het belangrijk af te stemmen op datgene wat dit kind, deze jongere nodig heeft. 

Ik gebruik tijdens het traject verschillende werkvormen, afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind en op wat op dat moment nodig is. Bij trauma en verlies zijn er soms geen woorden, dan is de methodiek Poppetjestaal een mooi middel om in te zetten.

Een aantal werkvormen:

 • Spel
 • tekenen/schilderen
 • kletsen; praten maar op een luchtige manier ☺
 • creativiteit
 • rollenspel
 • bakken
 • prentenboeken
 • werken met handpoppen
 • Methodiek Poppetjestaal; er worden poppetjes en ander beeldmateriaal ingezet om een probleem zichtbaar en concreet te krijgen. 

Werkwijze

 • Aanmelding

  Bellen tussen 17.30 uur en 19:30 of stuur via deze site een bericht.

  Als u daarbij kort kunt aangeven wat voor u de hulpvraag is kan ik aangeven wat ik voor uw kind kan betekenen. 

 • Intakegesprek

  In het intakegesprek vertellen ouders/verzorgers wat de reden is voor hun bezoek.

  Een jongere of jong volwassenen kan er (samen met zijn/haar ouders) voor kiezen alleen dit gesprek aan te gaan. 

  Met elkaar proberen we de juiste hulpvraag goed in beeld te krijgen evenals de te bereiken doelen. Hoe is de situatie nu en waar willen we naar toe.

  We maken een inschatting van het aantal benodigde sessies. 
  Als er een “klik” is en als de hulpvraag binnen mijn deskundigheid valt, gaan we aan de slag

 • Het coachingstraject

  Elke sessie duurt ongeveer 50 minuten.
  Tijdens een coachingssessie leert uw kind onder andere inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag, gevoelens, gedachten, kwaliteiten en mogelijkheden. 

 • Terugkoppeling

  Na vijf consulten maak ik een afspraak met u voor een tussenevaluatie. Hierin bespreken we samen de voortgang van de sessies. 

  Als het traject afgerond is vindt er een eindevaluatiegesprek plaats. 

 • Follow up

  Als het traject is afgerond nemen we afscheid van elkaar. Na ongeveer 3 weken volgt er een Follow up.
  De Follow up vindt tijdens telefonisch contact plaats, daarbij bespreken we of de ingezette begeleiding nog steeds het gewenste effect heeft.