Skip to main content

Rouw & Verlies

Heeft jouw kind verdriet omdat het iets of iemand heeft verloren? Is er een persoon of een dier overleden of is er een dierbaar persoon verhuisd? Of is iemand uit je gezin of familie ernstig ziek?
Misschien is de bekende veilige thuissituatie aangetast door een scheiding of een andere gebeurtenis wat het gezin (tijdelijk) ontwricht.

Om zo’n moeilijke periode door te komen, zet je kind overlevingsmechanismen in. Dat is voor een tijd prima maar het is wel van belang dat het verdriet nú een plekje krijgt.
Zodat draagkracht en veerkracht weer met elkaar in evenwicht komen en het kind weer vol vertrouwen en op eigen kracht weer verder kan in het leven.
Krijgt het verdriet nu geen plekje dan zal het later, op momenten dat het door een gebeurtenis getriggerd wordt, weer terugkomen. Het verdriet stapelt op; we noemen dat stapeltjesverdriet. Dan wordt het steeds moeilijker om weer op eigen kracht verder te kunnen en is vaker “zwaardere”, gespecialiseerde hulp nodig.

“Mijn droom van het geluk is een zeepbel die meeveert en niet kapot springt”.

Het is goed om te weten dat kleinere verlieservaring  voor kinderen heel ingrijpend kunnen zijn. Zoals de verhuizing van hun beste vriendje of vriendinnetje. Ook het overlijden van een huisdier heeft impact, vaak groter dan je zou denken.

Van de echtscheidingskinderen heeft 65% concentratie- en gedragsstoornissen. Ze vertonen onrustig of lastig gedrag, of juist in zeer teruggetrokken gedrag. 

Een groot deel van hen krijgt ook nog te maken met nieuwe relaties van hun ouder en met stiefouders. Ze worstelen ermee en dit is vaak merkbaar in hun functioneren en hun gedrag. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en dat geeft innerlijke strijd.

Aan de buitenkant lijkt het meestal alsof het goed gaat met het kind maar van binnen kan het een emotionele chaos zijn.

Ik ben er om jouw kind houvast te geven bij rouw en verlies. Het kan intens verdrietig zijn als je iemand of iets mist wat je lief was. Hoe pak je de draad weer op? Hoe geef je die persoon een plekje in je hart? En hoe vind je kracht, zelfvertrouwen en plezier weer terug?

Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig.  Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.

Ik begeleid je kind in een veilige omgeving, spelenderwijs en op een luchtige manier, passend bij de leeftijd. Wel met de benodigde expertise en intuïtieve benadering.

Jongeren en jong volwassenen zijn ook welkom.

Bij de ontwikkeling van jongeren hoort dat ze zich steeds meer los gaan maken van thuis en steeds meer op eigen benen te gaan staan. Ze richten zich meer op vrienden en minder op  thuis. Wanneer ze dan te maken krijgen met een verlies in de naaste omgeving komt die ontwikkeling behoorlijk onder druk te staan. 

Meisjes en jongens gaan daar ieder anders mee om.

Ook kunnen bij jongeren verliezen uit het verleden, toen ze nog kind waren, opnieuw aankloppen. Ze gaan meer en meer beseffen wat hen overkomen is en er komen nieuwe vragen over de gebeurtenis. 

In studie, stage, vriendschappen, liefdesrelaties en toekomstbeeld kunnen oude verliezen weer de kop op steken.  

 

Bij de opleiding wordt er gesproken over “rouw na overlijden” en “rouw na echtscheiding”, omdat kinderen in beide situaties rouwen om het verlies waar ze mee te maken krijgen.

Ik heb er voor gekozen om “rouw” te gebruiken bij overlijden en “verlies” te gebruiken bij o.a. echtscheiding en verhuizing. 
Voor de meeste mensen is dat net wat duidelijker. Bij “verlies” kun je ook denken aan verlies van een toekomstdroom door een ongeluk of verlies van een vriendschap.